Een waardig afscheid, met zorg en aandacht
voor de overledene en voor de nabestaanden.

ONZE MISSIE

“Een waardig afscheid, met zorg en aandacht voor de overledene en de nabestaanden.”

Het allerbelangrijkste is dat het een afscheid wordt zoals de overledene het gewild zou hebben, en dat ook de nabestaanden als passend ervaren. Wij zijn er als uitvaartondernemer enkel en alleen om dat mee mogelijk te maken.

Hoe we u graag helpen

Zorg en aandacht.
Wat we mogen doen, willen we doen met zorg en aandacht.
We werken met grote zorgvuldigheid en maken tijd voor u.

Rust en ruimte.
We bespreken de verschillende mogelijkheden en bekijken stap voor stap hoe we invulling kunnen geven aan het afscheid. Niet alles moet onmiddellijk beslist worden, wat ruimte biedt om op eigen wijze afscheid te nemen. Wil u het sluiten van de kist bijwonen, of de crematie? Of zelf rouwprentjes of een bloemstuk maken…? Eenieder bepaalt voor zichzelf welke aspecten rond het afscheid hij of zij zelf wil invullen, of net niet.

Niets moet, alles is bespreekbaar.
De overledene (door wat hij of zij bij leven gezegd heeft of op papier heeft gezet) en de nabestaanden zijn eigenaar van het afscheidsproces. Zij bepalen hoe het afscheid eruit ziet, niet de uitvaartondernemer. Een uitvaart mag traditioneel zijn, maar het moet niet.

Wat we concreet voor u doen

We willen eenieder die dat wenst bijstaan voor, tijdens en na de uitvaart. Het maakt niet uit waar u woont, waar het overlijden plaatsheeft of waar de plechtigheid zal doorgaan. Het heeft ook geen belang of u wel of niet over een uitvaartverzekering beschikt.

Wie bij leven graag meer informatie wil of zijn wensen voor zijn eigen uitvaart wil vastleggen, kan vrijblijvend bij ons terecht.

Bij overlijden staan we klaar om u op een rustige manier te begeleiden bij al wat moet gebeuren rond de uitvaart. Dit

The smallest quantity of rust that’s still rust is a molecule. It was just excellent in all facets. Yes, hydrogen gas is going to be produced. As all members of the exact same series possess the exact same functional groups, then the chemical properties are alike. The use of generic drugs is promoted to cut back the healthcare price. Let’s look at various other examples. The exact same product may also be obtained by modifying the ailments. essay help Physical properties of organic compounds that are a part of the exact homologous series follow trends throughout the collection. It’s possible to read about the metallic activity series at We may use the series to predict whether or not a metallic displacement reaction will occur.

zowel voor de overbrenging, verzorging en opbaring van de overledene, het drukwerk, de bloemen, de aangifte van overlijden, de organisatie van de plechtigheid, de koffietafel, het grafmonument, enz.

Na de uitvaart kunnen we u helpen bij de administratieve zaken, los van de uitvaart zelf. Denk bijvoorbeeld aan het verwittigen van financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, opvolging van het pensioen, enz.